Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zerbitzu Sozialak
4.3.1
Mendekotasun-egoera aitortzeko eskabidea
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Balorazio honek eskatzaileak izan dezakeen autonomia fisikoaren, adimendunaren edo sentsorialaren galerari lotutako mendekotasun-egoerak identifikatzeko bide ematen du. Horrela, erabiltzaileak beren beharretara ondoen egokitzen diren zerbitzu eta/edo prestazio ekonomikoetara orientatzen ditu, betiere sarbiderako eskakizunak betetzen badira.

Helburua da, ahulezia bereziko egoeran egoteagatik, eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretarako, autonomia pertsonal handiagoa lortzeko eta herritar gisa dituzten eskubideak erabat baliatu ahal izateko laguntzak behar dituzten pertsonen beharrei erantzutea.

Nork eska dezake?

Amurrion erroldatuta dauden pertsonek, legezko egoitza estatuan dutenek, 5 urteko antzinatasunarekin; urte horietatik bik eskabidearen aurreko 2 urteak izan behar dute. Bost urte baino gutxiagoren kasuan, egoitza-aldia beren zaintzaren eta babesaren arduradun direnei eskatuko zaie.

Eskabidea aurkeztu ahalko dute:

 • Zuzenean eskatzen duten pertsonek.
 • Interesdunaren legezko ordezkaritza esleituta duenak, halakorik egonez gero.
 • Interesdunaren egitatezko zaintzaren ardura duenak, halakorik egonez gero.
Aurkeztu beharreko agiriak
 • Mendekotasuna Aitortzeko Eskabidea (001. eranskina)
 • Identitatea egiaztatzeko dokumentuak:
  • NANa, AIZa edo, bestela, indarreko legeriaren arabera, identitatea egiaztatzen duen beste edozein dokumentu ofizial, bai interesdunarena, bai legezko ordezkaritzaren edo egitatezko zaintzaren ardura duenarena.
  • Legezko ordezkaritza egiaztatzen duen dokumentazioa, halakorik egonez gero. Era berean, 8. eranskina.- Ordezkariaren datuak bete beharko da.
  • Adingabeen kasuan: familia-liburua; banantzearen edo dibortzioaren kasuan, zaintza eta babesa arautzen dituen hitzarmena; familia-harreraren kasuan, eratzen duen ebazpen administratiboa edo judiziala.
  • Juridikoki gaitasunik ez duten helduen kasuan, tutorea izendatzeko ebazpen judiziala.
  • Hala badagokio, egitatezko zaintzailearen NANaren edo AIZen fotokopia, zinpeko adierazpenarekin batera, eredu ofizialaren arabera (009. eranskina).
 • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearentzako baimena, familia-unitatea osatzen duten pertsona guztiek sinatuta, datu pertsonalak lortzeko, erabiltzeko eta/edo transmititzeko. (012. eranskina).
 • Osakidetzak eta foru-sareko egoitza-zerbitzuei atxikitako langile medikoak emandako osasun-txostena. (006. eranskina) Beste txosten mediko osagarririk edukiz gero (ospitaleratzeetako alten txostenak…), horiek espedientean sartu ahalko dira.
 • Interesdunaren osasun-txartela.
 • Atzerritarrek, horiez gain, honako hauek aurkeztu beharko dituzte:
 • Europar Batasunaren barruko atzerritarren kasuan, Europar Batasuneko Herritarren Erregistroko ziurtagiria.
 • Europar Batasunetik kanpoko atzerritarren kasuan, egoitza-baimena.
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Gizarte Zerbitzuak arloa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ztr. 01470 – Amurrio
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxean. Gizarte Zerbitzuen Arloa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ztr. 01470 – Amurrio

Eskaera izapidetzeko, agiriak posta arruntaren bidez aurkezten badira ere, hitzordua eskatu beharko da erreferentziazko gizarte-langilearekin. Hitzordua bitarteko hauen bidez eskatu ahal izango da:


 • Aurrez aurre: udaletxean. Gizarte Zerbitzuak arloa- beheko solairua, zentroa (Juan Urrutia z.g. 01470 – Amurrio).
 • Telefonoz: 945891161
 • Posta elektronikoa:14Tisaenz@amurrio.eus14T
 • Posta arrunta: adierazitako helbidera bidali behar da.
Prezioa

Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Aurreikusitako epea: legez ezarritakoa.

Gehieneko legezko epea: bi hilabete eta erdi, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan eskabidea jasotzen denetik.

Epe barruan ez erantzutearen esanahia: ezezkoa.

Ondorengo izapideak
 1. Eskabidea eta dokumentazioa batu, erregistratu eta egiaztatuko dira, eta, bidezkoa bada, erroreak edo gabeziak zuzenduko dira.
 2. Eskabidea Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Aplikatiboan grabatuko da.
 3. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Baloraziorako Unitate Teknikoko pertsona batek hitzordua emango du, mendekotasuna baloratzeko.
 4. Espedientea Arabako Foru Aldundiko Gizarte Ongizaterako Foru Erakundera bidaliko da.
Ondorengo izapideak
 1. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak eskabidea jaso eta erregistratu egingo du.
 2. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Baloraziorako Unitate Teknikoko pertsona batek esleitutako hitzorduaren egunean bisita egingo da etxera. 
 3. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Kudeaketa-Zuzendaritzak mendekotasun-maila ebatziko du.
 4. Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak ebazpena jakinaraziko dio interesdunari.
Oharrak / Azalpenak
 • Jakinarazpena egin ondoren, komeni da hitzordua eskatzea Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan, eskuratutako mendekotasun-maila oinarri hartuta baliabideak eta/edo prestazioak baloratzeko.
 • Mendekotasun maila hori berrikusi ahalko da, hasierako balorazioaren eskabidearen oinarri izan zen egoera aldatu bada. Berrikuspen hori ofiziozkoa izan ahalko da, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak egina, edo pertsona interesdunak eskatuta.
 • Herritarrei prozesua errazteko eta arintzeko, udaletxeko bulegoetan egin ahal izango dira aurkeztu beharreko agirien fotokopiak, doan.
Izapidetzen duen unitatea
GIZARTE ZERBITZUAK. OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA