Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zerbitzu Soziokulturalak
6.5.2
Jaiak: bide publikoan salmenta-postua jartzeko eskaera
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?
Bide publikoan salmenta-postuak jartzeko eskaera da.
Nork eska dezake?
Interesdunak berak edo legezko ordezkariak.
Aurkeztu beharreko agiriak
 • Eskatzailearen NANa edo IFZ.
 • Instalatu nahi den elementuaren deskribapen zehatza eta titularraren datuak.
 • Postuaren erantzukizun zibileko asegurua.
 • JEZen alta ematea.
 • Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duten agiriak.
 • Elikagaiak manipulatzeko txartelaren kopia, hala badagokio.

Agiri osagarriak
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Jai Saila
Juan Urrutia zk.g., 01470 Amurrio
Telefonoa
Telefonoa
Fax
Fax
945 891 645
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio
Prezioa
2,40€ /metro lineal/egun
Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea
Aurreikusitako epea:15 egun
Gehieneko legezko epea:3 hilabete.
Administrazio-isiltasunaren ondorioak:ezezkoa.
Ondorengo izapideak
 1. Eskaera eta agiriak jasotzea eta egiaztatzea.
 2. Jai Arloak agiriak berrikustea eta izapidetzea.
 3. Txostena eskatzea, hala badagokio, Udaltzaingoari.
 4. Kontu Hartzailetza Arloari likidazioa eskatzea.
 5. Tokiko Gobernu Batzordearen erabakiaren edo Alkatetza Dekretuaren bitartez, esleipenak, ukatzeak eta baldintzak onestea. 
 6. Eskatzaileari jakinaraztea, baita Kontu Hartzailetza Arloari eta Udaltzaingoari ere, dagozkion ondoreetarako.
Oharrak / Azalpenak
Herritarrei prozesua errazteko eta arintzeko, udaletxeko bulegoetan egin ahal izango dira aurkeztu beharreko agirien fotokopiak, doan.
Izapidetzen duen unitatea
JAI ARLOA