Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zerbitzu Soziokulturalak
6.5.1
Jaiak:barrakak, salmenta-etxolak eta atrakzioak jartzeko eskaera
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?
Amurrio udalerrian barrakak, salmenta-etxolak eta atrakzioak jartzeko eskaera da.Interesdunak berak edo legezko ordezkariak.
Nork eska dezake?
Interesdunak berak edo legezko ordezkariak.
Aurkeztu beharreko agiriak
 • Eskatzailearen NANa edo IFZ.
 • Instalatu nahi den elementuaren deskribapen zehatza eta titularraren datuak.
 • Elementuaren titularraren NANa.
 • Jarritako aparatuaren erantzukizun zibileko asegurua (gutxienez 600.000€ helduentzako gailuetan, 300.000€ haurrentzako gailuetan eta 60.000€ etxoletan eta gainerako negozioetan).
 • Urteko egiaztapenaren ziurtagiria, mugitzen diren gailuak baldin badira.
 • JEZen alta ematea.
 • Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duten agiriak.
 • Elikagaiak manipulatzeko txartela, hala badagokio.
Agiri osagarriak
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Jai Saila
Juan Urrutia zk.g., 01470 Amurrio
Telefonoa
Telefonoa
Fax
Fax
945 891 645
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio
Prezioa
Baimendutako barrakak, etxolak, ikuskizunak eta atrakzioak Amurrioko Udalaren jai ofizialak ez diren egunetan instalatzea:
 • Maiatzaren 1etik urriaren 31era, 0,41 € egun bakoitzeko eta hartzen den metro koadro bakoitzeko, edo gutxieneko: 21,38 €/egun kuota. Lehentasuna izango du bien artetik handiena denak.
 • Azaroaren 1etik apirilaren 30era, 0,21 € egun bakoitzeko eta hartzen den metro koadro bakoitzeko,edo gutxieneko 21,38 €/egun kuota. Lehentasuna izango du bien artetik handiena denak.
Barrak, etxolak, ikuskizunak eta atrakzioak udalerriko zaindariaren jaietan instalatzea, hitzarmenaren arabera.
Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea
Aurreikusitako epea:15 egun
Gehieneko legezko epea:3 hilabete.
Administrazio-isiltasunaren ondorioak:ezezkoa.
Ondorengo izapideak
 1. Eskaera eta agiriak jasotzea eta egiaztatzea.
 2. Jai Arloak agiriak berrikustea eta izapidetzea.
 3. Txostena eskatzea, hala badagokio, Arlo Teknikoari eta Udaltzaingoari.
 4. KontuHartzailetza Arloari likidazioa eskatzea.
 5. Tokiko Gobernu Batzordearen erabakiaren edo Alkatetza Dekretuaren bitartez, esleipenak, ukatzeak eta baldintzak onestea. 
 6. Erabakiaren berri ematea interesdunei, Kontu Hartzailetza Arloari eta Udaltzaingoari.
Oharrak / Azalpenak
Herritarrei prozesua errazteko eta arintzeko, udaletxeko bulegoetan egin ahal izango dira aurkeztu beharreko agirien fotokopiak, doan.
Izapidetzen duen unitatea
JAI ARLOA