Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Nekazaritza, Abeltzaintza, Mendiak, Ingurumena eta Administrazio Batzarrak
7.4.6
Amurrioko garbigunean hondakinak uzteko baimen berezia
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?
Garbigunean baimen berezia behar duten hondakinak uztea arautzeko (uztailaren 1eko 300/2014 Foru Agindua. ARABAKO GARBIGUNEEN SAREAN HONDAKINAK ONARTZEKO PROTOKOLOA)

Baimen berezia beharko da honako kasu hauetan:
 • Onartutako hondakinen zerrendan jasotzen ez diren hondakinak emateko. (7. atala).
 • Gehieneko kopuru onargarritik gorako hondakin kopurua izanez gero.
 • 6.2 puntuan erabiltzaile gisa aitortutako enpresa edo jarduera guztiek.
 • Protokolo honetan aurreikusten ez den bestelako aparteko kasuren bat bada.
Nork eska dezake?
Interesdun orok edo haren legezko ordezkariak, baimen bereziaren eskabidea behar dutenek:
 • ETEek
 • Saltoki txikiek
 • Bulegoek
 • Ostalaritzak
 • Nekazaritza-ustiategiek

Ezingo dituzte hondakinak Garbigunean utzi honako hauek:
 • Udal-hondakinak batzeko enpresek.
 • Hondakin arriskutsuak eta ez-arriskutsuak batzeko kudeatzaileek.
 • Industriek, oro har.
 • Saltokiek: azalera handiek edo biltegiek
Ezingo dira utzi ekoizpen-prozesu nagusiarekin zuzenean lotuta dauden enpresa, saltoki eta zerbitzuetatik datozen hondakinak
Aurkeztu beharreko agiriak
BAIMEN BEREZIAren eredua, behar bezala beteta.
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Amurrioko Garbigunea
Larrabe auzoa z.g. 01470 - Amurrio
Posta arrunta
Posta arrunta
Amurrioko Garbigunea
Larrabe auzoa z.g. 01470 - Amurrio

Informazio gehigarria: www.araba.eus

Prezioa
Gaur egun kosturik gabe erabiltzaileentzat.
Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea
Aurreikusitako epea: hilabete.
Gehieneko legezko epea: hiru hilabete (azaroaren 26ko 30/1992 Legearen –HAAJAPE– 42. artikulua).
Ondorengo izapideak
 1. Eskabidean jasotako datuak zuzenak direla egiaztatuko da.
 2. Eskatutako hondakinak onartzea balioetsiko da. 
 3. Baimena emango da edo ez da emango.
 4. Baimena emanez gero, hondakinak ARABAKO GARBIGUNEEN SAREAN HONDAKINAK ONARTZEKO PROTOKOLOAn zehaztutakoari jarraikiz utziko dira.

Oharrak / Azalpenak
Interesdunek hondakinak kudeatzeko URTEKO ZIURTAGIRIA behar badute, Arabako Foru Aldundiari eskatuko zaio.
Izapidetzen duen unitatea
ARABAKO FORU ALDUNDIA