Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Informazioa eta Orientazioa
1.1
Familia ugariaren liburuaren eskabidea
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Familia Ugariaren Titulua eskatzean datza; izan ere, horrek eskubidea ematen du Arabako Foru Aldundiak jaulkitako Familia Ugariaren Liburu bat eta Eusko Jaurlaritzak emandako txartel bat izateko. Familiako bost urtetik gorako kide guztiek jasoko dute txartel hori postaz, eta Euskadin liburuaren ordez erabili ahal izango dute. Agiri horien helburua da erraztasunak ematea Familia Ugarientzat dauden abantailak erabiltzeko.

Nork eska dezake?

Aurreko ahaide batez edo biz eta hiru seme-alabaz edo gehiagoz osatutako familiak, ohikoak edo ez, edo bi seme-alabez osatutakoak, baldin eta horietako batek gutxienez desgaitasun bat aitortua baldin badu.

Edo bi seme-alabez osatutako familiak, baldin eta aurreko ahaideak desgaituak badira edo horietako batek gutxienez % 65eko edo hortik gorako desgaitasun maila baldin badu.

Aurkeztu beharreko agiriak

Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:

1. FAMILIA UGARIAREN LIBURUAREN ESKABIDEA

2. Beste agiri batzuk:

• Familia Liburuaren eta familian hura dutenen NANaren fotokopia.

• Honako baldintza hauek egiaztatzeko behar diren agiriak: lan egiteko desgaitua egotea, ikaslea izatea, alarguna izatea, bananduta egotea edo dibortziatua egotea.

• Banantze edo dibortzioen kasuetan, Hitzarmen Arautzailea aurkeztuko da, hala badagokio, eta dagokion epaia, seme-alaben zaintza egiaztatze aldera.

• Tituluan egongo den familia-unitateko pertsona bakoitza jasotzen duen errolda-ziurtagiria (Udalak aurkeztuko du ofizioz).

Beste herritartasun bat duten eskatzaileentzat:

Aurrekoaz gain:

• Europar Batasuneko herrialde kideetakoak eta Europako Esparru Ekonomikoari buruzko Akordiokoak badira (Islandia, Norvegia eta LIechtenstein), bizileku-txartela.

• Europar Batasunekoak ez diren herrialdeetakoak badira:

                 - Bizileku-baimena.
                 - Atzerritarren Identifikazio Zenbakia (AIZ).

Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Errolda arloa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ztr. 01470 – Amurrio
Prezioa

Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Aurreikusitako epea: 15 egun agiriak Foru Aldundira bidaltzeko.

Gehieneko legezko epea: 3 hilabete.

Adierazitako epean erantzunik ez jasotzearen esanahia: ezezkoa.

Ondorengo izapideak

1. Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratu egingo da.

2. Jaso izanaren agiria emango zaio interesdunari.

3. Espedientea egingo da, Arabako Foru Aldundiak ebazpena eman dezan.

Ondorengo izapideak

1. Arabako Foru Aldundiak Amurrioko Udalari bidaliko dio titulua, espedientearen ebazpena eman ondoren.

2. Liburua interesdunari emango zaio.

3. Artxibatu egingo da.
Oharrak / Azalpenak
* Beste administrazio bati dagokio izapidea ebaztea: ARABAKO FOTU ALDUNDIA. Hori dela eta, Familia Ugariaren Liburua eskatzeko eta lortzeko, honako helbide honetara jo beharko da: Informazio eta Gizarte Arretaren Bulegoa – Aldundia, 13 01001 VITORIA-GASTEIZ Telefono-zenbakia: 945 121 074
* Abantailei buruzko informazio gehiago: Familia Ugariaren Liburua
* Udalak aurkeztuko ditu izapide honetarako behar diren udal-ziurtagiriak.
  • Familia ugarien OHZ hobaria (3.1 izapidea)
  • Familia ugarien TMIZ hobaria (3.13 izapidea).
  • Zerbitzu hauek emateagatiko tasen hobaria:

                 - Musika Irakaskuntza.
                 - Trikiti eta pandero irakaskuntza
                 - Dantza-irakaskuntza
                 - Arte Eskolan ikastaroak ematea
                 - Zerbitzu soziokulturalek antolatutako ikastaroak ematea.

Izapidetzen duen unitatea
IDAZKARITZA