Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Informazioa eta Orientazioa
1.2
Agirien sarrera-erregistroa
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Herritarrek Udalean aurkeztu nahi dituzten agiri eta eskabideak jasotzea, Udalak izapidetu ditzan.

Nork eska dezake?

Interesdunak berak edo bere legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak

Eskatzailearen eskubideak egiaztatzen dituzten agiriak. Eskabidea aurkeztu ondoren abiarazi behar den prozeduraren arabera, gutxieneko agiri batzuk eskatuko dira. Beste pertsona baten izenean eskaerak aurkezteko, baliabideak abiarazteko, ekintza batean atzera egiteko eta eskubideei uko egiteko, ordezkaritza hori egiaztatu beharko da.

Agiri osagarriak
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ezk. 01470 – Amurrio
Fax
Fax
945 891 645
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio

Halaber, honako organo hauetan ere aurkeztu ahal izango dira Amurrioko Udalari zuzendutako eskaerak: Estatuaren Administrazioaren, Autonomia Erkidegoetako Administrazioen edozein organo, Probintzietako aldundiak, Uharteko Kabildo eta Kontseiluak  eta Tokiaraubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 121. artikuluan jasotzen diren Udalak . Hona hemen agiri hauek aurkezteko prestatua dauden Euskadiko udal-erregistroak:

  • Bilboko Udala. Ernesto Erkoreka plaza, 12. 48007 - Bilbo.
  • Donostiako Udala. Ijentea, 1. 20003 - Donostia – San Sebastián.
  • Gasteizko Udala. Pintor Teodoro Dublang, 25 - 01008 - Vitoria - Gasteiz

Prezioa

Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Aurreikusitako epea: unean bertan

Gehieneko legezko epea: ez dagokio.

Adierazitako epean erantzunik ez jasotzearen esanahia: ez dagokio.

Ondorengo izapideak
  1. Eskabidea jaso eta egiaztatu egingo da. Eskabidearekin batera aurkeztuko dira prozeduraren izapideak egiteko behar diren agiriak.
  2. Dokumentua erregistratu egingo da, eta dagokion sailera bidaliko da, bertan izapidetu dezaten.
  3. Kopia zigilatua eskatzaileari emango zaio, egiaztagiri gisa, eta bertan adieraziko dira eskabidea aurkeztu zen eguna eta ordua.
Oharrak / Azalpenak
  • Herritarrei prozesua errazteko eta arintzeko, udaletxeko bulegoetan egin ahal izango dira aurkeztu beharreko agirien fotokopiak, doan.
  • Estatuaren Administrazioaren, Autonomia Erkidegoetako Administrazioen edozein organotan, Probintzietako aldundietan, Uharteko Kabildo eta Kontseiluetan eta Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 121. artikuluan jasotzen diren Udaletan eta posta-bulegoetan gutun-azal irekian aurkeztutako idatzien sarrera-datek eragina izango dute herritarrek epeak betetzeari dagokionez.
  • Hona hemen eskabideek jaso behar dituzten datuak:
  • Interesdunaren edo haren ordezkariaren izen-abizenak, jakinarazpenak egin behar direnerako. Elkarteen kasuan, eskabideak elkartearen izena eta eskabidea sinatzen duen ordezkariaren datuak jaso beharko ditu.
            - Egintzak, arrazoiak eta eskaera. Argi eta garbi azaldu beharko da zer eskatzen den.
            - Tokia eta data.
            - Eskatzailearen sinadura.
            - Eskabidea zein organori zuzentzen zaion
Izapidetzen duen unitatea
IDAZKARITZA