Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zerbitzu Ekonomikoak
3.23
Enpresa hornitzaileen okupazioari dagokion tasa likidatzeko eskatzea
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Herritarren gehiengoari edo zati garrantzitsu bati hornidura-zerbitzuak ematen dizkioten enpresa ustiatzaileek udalerriko bide publikoetako lur, lurrazpi edo hegalaren erabilera pribatiboa edo aprobetxamendu berezia egiteagatik ordaindu beharreko tasen likidazio-eskaera.

Nork eska dezake?

Amurrioko udal-mugartean fakturatzen duten hornidura-enpresek edo horien legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak
 • Amurrioko udal-mugartean eginiko fakturazio gordinaren hiru hilez behingo aitorpena edo tasaren autolikidazioa.
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ezk. 01470 – Amurrio
Fax
Fax
945 891 645
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio
Prezioa

Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Gehieneko legezko epea: hilabete.

Administrazio-isiltasunaren ondorioa: ez dagokio.

Ondorengo izapideak
 1. Eskabidea jaso eta erregistratu egingo da.
 2. Agiriak Zerbitzu Ekonomikoei igorriko zaizkie.
 3. Emandako datuak egiaztatu eta baloratu egingo dira.
 4. Tasa likidatuko da edo aurkeztutako autolikidazioa egiaztatuko da.
 5. Sailak proposatutako txostena igorriko da.
 6. Alkatetzak edo Tokiko Gobernu Batzordeak ebazpena emango du.
 7. Interesdunari jakinaraziko zaio.
Oharrak / Azalpenak
 • Tasaren zenbatekoa enpresak urtero Amurrioko udal-mugartean lortzen duen fakturaziotik datozen diru-sarrera gordinen % 1,5ekoa izango da.
 • Diru-sarreren aitorpenak eta autolikidazioak hiru hilez behin aurkeztuko dira, eta horretarako epea hiruhilekoa amaitu eta hurrengo 30 egun naturalekoa izango da, hitzarmenean besterik zehaztu ezean.
 • Urte bakoitzeko lehenengo hiruhilekoan, aitorpenaz gain, Amurrion egindako fakturazio gordinaren kanpoko ikuskaritza-txostena aurkeztu beharko dute, aurreko urteari dagokiona.
 • Hornidurak egitean inoren sareak erabiltzen dituzten enpresek kopuru horiek kenduko dituzte beren fakturazioaren diru-sarrera gordinetatik, alegia, sare horietara sartzeagatik edo haiekin interkonektatzeagatik beste enpresei ordaindutako kopuruak. Sare horien titularrek beren fakturazioaren diru-sarrera gordinen artean zenbatu beharko dituzte kontzeptu horretatik jasotako kopuruak.
 • Tasa hau aplikatzearen ondoriozko zenbatekoa ezin izango zaie ordainarazi hornidura-zerbitzuaren erabiltzaileei.
 • Herritarrei prozesua erraztu eta bizkortze aldera, aurkeztu behar diren agirien fotokopiak doan egin ahal izango dira udaletxeko bulegoetan.
Izapidetzen duen unitatea
ZERBITZU EKONOMIKOAK