Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zerbitzu Ekonomikoak
3.17
Ekonomia jardueren gaineko zerga – alta-, aldaketa- eta baja-adierazpenak
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

EJZk Amurrion enpresa-jarduerak eta jarduera profesional edo artistikoak gauzatzea, besterik gabe, zergapetzen du.

Zergapetutako jarduera bakoitzaren eta lokal bakoitzaren adierazpena da, eta jarduerarekin (alta), ekitaldian jarduerak izandako aldaketekin (aldaketa) eta jardueraren amaierarekin (baja) lotuta dago.

Nork eska dezake?

Norberaren kontura enpresa-jarduera bat edo jarduera profesional edo artistiko bat Amurrion egiten duen pertsona fisiko edo juridiko orok aurkeztu behar du EJZn alta eman izana adierazten duen ziurtagiria, horiek ordaintzetik salbuetsia egon ala ez, betiere probintziako edo estatuko kuotak ordaindu behar ez baditu.

Aurkeztu beharreko agiriak

-Jardueraren titularraren IFZ edo IFK.

-Arabako Foru Ogasunean errolda-aitorpena aurkeztu izanaren egiaztagiria (036 edo 037 eredua).

-Enpresa-jardueretarako 840 eredua edo jarduera profesional edo artistikoetarako 841 eredua.

Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Zerga Bilketa
Juan Urrutia zk.g., beheko sol., esk. 01470 Amurrio
Fax
Fax
945 891 645
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio
Prezioa

Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Aurreikusitako epea: berehala.

Ondorengo izapideak
  1. Aurkeztutako agiriak jaso eta egiaztatu egingo dira.
  2. Dokumentazioa Arabako Foru Aldundiari bidaliko zaio, Zergaren Matrikulan sartzeko.
Ondorengo izapideak
Arabako Foru Aldundiari dagokio altak, aldaketak eta bajak izapidetzea Zergaren Matrikulan sartzeko, eta ondoren, kobratzeko ordainagiriak egitea.
Oharrak / Azalpenak
  • Arabako Foru Ogasunean errolda-aitorpena (036 edo 037 eredua) udaletxean EJZn jardueraren alta, baja edo egoitza-aldaketa izapidetu baino lehen aurkeztu beharko da.
  • Alta-adierazpena, Matrikulan sartzeko beharrezkoak diren elementu guztiak adierazita, jarduera hori hasi aurreko hamar egun balioduneko epean aurkeztuko da, eta aldaketa- eta baja‑adierazpenak hilabeteko epean aurkeztuko dira, dagokien ereduan.
  • Alta-, aldaketa- eta baja-adierazpenak enpresa-jardueretarako 840 ereduaren bidez edo jarduera profesional edo artistikoetarako 841 ereduaren bidez aurkeztuko dira.
  • Oro har, zerga honetatik salbuetsita geratuko dira 2.000.000 eurotik beherako eragiketa-bolumena duten subjektu pasiboak.
  • Herritarrei prozesua erraztu eta bizkortze aldera, aurkeztu behar diren agirien fotokopiak doan egin ahal izango dira udaletxeko bulegoetan.
Izapidetzen duen unitatea
ZERBITZU EKONOMIKOAK