Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zerbitzu Ekonomikoak
3.3
Ondasun higiezinen gaineko zerga – urbanizatzeko, eraikuntzako eta higiezinen sustapeneko enpresen higiezinengatiko hobaria eskatzea
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

% 50eko hobaria zergaren kuotan, urbanizatzeko, eraikuntzako eta higiezinen sustapeneko enpresen jardueraren xedea osatzen duten higiezinentzat; higiezinak obra berrikoak nahiz horien pareko diren birgaikuntza-lanak jasandakoak izan behar dute, eta ez dute azaldu behar bere ibilgetuaren ondasunetan.

Nork eska dezake?

Interesa duen pertsonak edo haren legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak

ESKABIDE-ORRI OROKORRA.

Agiri osagarriak
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ezk. 01470 – Amurrio
Fax
Fax
945 891 645
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio
Prezioa

Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Gehieneko legezko epea: 6 hilabete.

Administrazio-isiltasunaren ondorioa: ezezkoa.

Ondorengo izapideak
 1. Eskabidea jaso eta erregistratu egingo da.
 2. Agiriak Zerbitzu Ekonomikoei igorriko zaizkie.
 3. Emandako datuak egiaztatu eta baloratu egingo dira.
 4. Obra-lizentziari buruzko txostena eskatuko zaio Hirigintza Sailari.
 5. Sailak proposatutako txostena igorriko da.
 6. Alkatetzak edo Tokiko Gobernu Batzordeak ebazpena emango du.
 7. Interesdunari jakinaraziko zaio.
Ondorengo izapideak
Erabakiaren jakinarazpena bidali behar zaio Arabako Foru Aldundiari.
Oharrak / Azalpenak
 • Hobari hau interesdunak hala eskatzen duenean ematen da, obrarekin hasi baino lehen.
 • Lanak hasi ondorengo zerga-alditik lanak amaitu eta hurrengo zerga-aldira aplikatuko da hobaria, baldin eta bien arteko epe horretan urbanizazio- edo eraikuntza-lanak egiten badira.
 • Nolanahi ere, aurreko paragrafoan aipatzen den epeak ezin du hiru urte baino gehiagokoa izan, urbanizazio- eta eraikuntza-obrak abiarazten direnetik zenbatzen hasita.
 • Herritarrei prozesua erraztu eta bizkortze aldera, aurkeztu behar diren agirien fotokopiak doan egin ahal izango dira udaletxeko bulegoetan.
Izapidetzen duen unitatea
ZERBITZU EKONOMIKOAK