Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Zerbitzu Sozialak
4.1.4
Telelaguntza-zerbitzua eskatzea
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Gailu berezi bat da, zehazki, telefono-linea bati konektatutako terminal bat eta erabiltzaileak daraman domina edo eskumuturreko bat (Eusko Jaurlaritzak ematen du). Horren bidez, erabiltzaileak dei bat egin dezake larrialdi kasu batean edo ezohiko egoera batean.

Hona hemen gailuaren funtzio batzuk:

 • Oinarrizko laguntza ematea erabiltzaileari, laguntza-sareekin etengabeko konexioa izateari esker, eta, hala, erabiltzailearen bizi-kalitatea hobetzea eta etxean autonomia- eta segurtasun-sentimendua hobetzea.
 • Berehalako esku-hartzea ematea gizarte-behar eta larrialdi-egoeretan, eguneko 24 orduetan eta urteko 365 egunetan.
 • Laguntza eskaintzea erabiltzaileak zaintzeaz arduratzen den inguru soziofamiliarrari.
Nork eska dezake?

Interesdunak edo haren legezko ordezkariak. Eta, zehazki:

 • 65 urtetik gorako pertsonek:
            - Organo eskudunaren administrazio-ebazpenean jasotako mendekotasuna badute.
            - Mendekotasuna izateko arriskuan badaude (gutxienez 23 puntu baditu Mendekotasunaren baremoan.
 • 75 urtetik gorako pertsonek, bakarrik bizi badira.
 • Adimen desgaitasuna duten pertsonek, organo eskudunaren administrazio-ebazpenean jasotako mendekotasuna badute.
 • Desgaitasun fisikoa duten pertsonek, organo eskudunaren administrazio-ebazpenean jasotako mendekotasuna badute.
 • Zentzumen-desgaitasuna duten pertsonek, organo eskudunaren administrazio-ebazpenean jasotako mendekotasuna badute.
 • Gaixotasun mental bat diagnostikatuta duten pertsonek, organo eskudunaren administrazio-ebazpenean jasotako mendekotasuna badute.
 • Aurreko kasuetan ez dauden pertsonek, sozialki bakartuak izateko arriskuan badaude eta Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek ikusten badute telelaguntza zerbitzuaren laguntza behar dutela. Horrelako kasuetan, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek dagokion txostena egin beharko dute.
Aurkeztu beharreko agiriak

Hona hemen aurkeztu beharreko agiriak:

 • TELELAGUNTZA ZERBITZUAREN ESKAERA-ORRIA.
 • OSASUN-FITXA
 • GIZARTE-TXOSTENA (7. kasuan baino ez)- Aurreko kasuetan ez dauden pertsonak, baina oinarrizko gizarte-zerbitzuak eginiko gizarte-txostenaren arabera, telelaguntza zerbitzuaren bitartez artatu daitezkeen beharrak dituztenak.
Beste agiri batzuk:
 • Erroldatze kolektiboaren agiria.
 • Eskatzailearen Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
 • Eskatzailearen Desgaitasun Mailaren ziurtagiria eta/edo Mendekotasun Mailaren Aitorpena, horiek izanez gero.
 • ORDEZKARITZA EMATEKO EREDUA, eskabidea ordezkariak aurkezten badu.
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Erregistro Orokorreko LEHIATILA BAKARREAN
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ezk. 01470 – Amurrio
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Eusko Jaularitza – Zuzenean
Ramiro de Maeztu, 10 behea 01008 Vitoria-Gasteiz
Posta arrunta
Posta arrunta
Eusko Jaularitza – Zuzenean
Ramiro de Maeztu, 10 behea 01008 Vitoria-Gasteiz
Prezioa

Udalak bere gain hartzen du kudeaketaren kostua.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Aurreikusitako epea: hilabete bat, eskabidea Gizarte Zerbitzuen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzan eskabidea aurkezten den egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Gehieneko legezko epea: bi hilabete, eskabidea Gizarte Zerbitzuen arloan eskumena duen Eusko Jaurlaritzako Zuzendaritzan sartzen den egunetik aurrera zenbatzen hasita.

Adierazitako epean erantzunik ez jasotzearen esanahia: positiboa.

Aplika daitekeen legeria
Ondorengo izapideak
 1. Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak eskabidea behar bezala beteta dagoela egiaztatuko du, baita eskatzen diren agiri guztiak horrekin batera aurkeztu direla ere.
 2. Eskatzaileak agiriak udaletxeko Erregistro Orokorrean aurkeztuko ditu, "Leihatila Bakarrean", Eusko Jaurlaritzara bidali ditzaten.
 3. Jaso izanaren agiria emango zaio interesdunari.
 4. Agiriak Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Zuzendaritzari bidaliko zaizkio, izapidetu ditzan.
Ondorengo izapideak
 1. Eusko Jaurlaritzako Gizarte Gaietako Zuzendaritzak eskabidea jaso, erregistratu eta izapidetu egingo du.
 2. Etxean telelaguntzaren terminala jarriko da.
Oharrak / Azalpenak
 • Terminala instalatzeko, etxebizitzak telefono finkoaren linea izan behar du. Etxean beste telefonia mota bat izanez gero, kontsultatu Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan edo Zuzenean-en ( 012) telefono-konpainia ezberdinen artean dauden bateragarritasunak eta bateraezintasunak.
Izapidetzen duen unitatea
EUSKO JAURLARITZA. GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA