Amurrioko Udalaren
izapide aurkibidea
Imprimir
Hirigintza, Lanak eta Zerbitzuak
5.4
Obra txikiak egiteko lizentzia
Galdera
Erantzuna
Zer da? Zertarako balio du?

Eraikinak eta instalazioak zaharberritzeko eta kontserbatzeko lanak egiteko aitorpen izaera duen administrazio-baimena. Lan horiek eraikuntza-elementuei bakarrik eragingo diete, ez egiturazko eta arkitektura-diseinuko elementuei, eta ezingo da aldaketarik eragin ez bolumenean ez erabileran.

Nork eska dezake?

Interesdunak berak edo bere legezko ordezkariak.

Aurkeztu beharreko agiriak
 • Eskaera-orria, behar bezala beteta, eredu normalizatuari jarraikiz.
 • Beste pertsona baten izenean jardunez gero, ordezkaritza hori zuzenbidean balioduna eta fidagarria den edozein baliabideren baten bitartez egiaztatu beharko da, edo interesdunak aurrez aurre eginiko aitorpenaren bitartez.
 • Obraren aurrekontua (materialak eta lan-eskua barne) partidak, unitateak eta unitate-prezioak zehaztuta.

BIDE PUBLIKOAN ARRISKUA ERAGIN DEZAKETEN LANAK

 • Obrak egitean bide publikoa babesteko hartu behar diren segurtasun-neurrien krokisa eta/edo adierazpena, bai eta 150.000,00 €-ko Erantzukizun Zibileko Asegurua ere.

FATXADAKO OBRAK

 • Oinplano edo fatxadaren krokisa, egungo egoera eta egoera berritua adierazita.
 • Kanpoko gas-instalazioetan: fatxadaren egoera adierazten duten argazkiak.

FINKAK ETA ORUBEAK IXTEA

 • Lursailaren krokisa elementuen kotatuekin eta haien atzeraemanguneekin, eta katastro-erreferentzia adierazita.

ARKITEKTURA-OZTOPOAK KENTZEKO OBRAK

 • Plano eta krokisak kotekin eta emandako konponbidearen justifikazio teknikoa.
Izapide bideak
Aurrez-aurre
Aurrez-aurre
Udaletxean. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g., beheko sol., ezk. 01470 – Amurrio
Fax
Fax
945 891 645
Posta arrunta
Posta arrunta
Udaletxea. Udal-erregistroa
Juan Urrutia z.g. 01470 - Amurrio
Prezioa

Gehienez, eta oro har:

 • Tasa: obra gauzatzeko materialaren aurrekontuaren % 1,5.
 • Zerga: obra gauzatzeko materialaren aurrekontuaren % 4,5.

Hobariak lortzeko, kontsultatu Aplika daitekeen Legeria atalean zerrendatutako zerga-ordenantzak.

Ebazteko eta jakinarazteko aurreikusitako epea

Aurreikusitako epea: astebete.

Gehieneko legezko epea: 3 hilabete.

Administrazio-isiltasunaren ondorioak: Positiboa, hirigintza-antolamendua eta indarrean dauden legeak bat ez datozenean izan ezik (EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 210.6 eta 211 artikuluak).

Ondorengo izapideak
 1. Aurkeztutako eskaera-orria eta agiriak bildu eta erregistratu egingo da.
 2. Hirigintza Arloari bidaliko zaizkio.
 3. Inprimaki normalizatuaren atal espezifikoari buruzko txosten teknikoa egingo da.
 4. Zerbitzu Ekonomikoek eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko tasak eta zergak likidatuko dituzte.
 5. Alkateak ebazpena emango du inprimaki normalizatuaren atal espezifikoari buruz.
 6. Interesdunari jakinaraziko zaio.
Oharrak / Azalpenak
 • Herritarrei prozesua errazteko eta arintzeko, udaletxeko bulegoetan egin ahal izango dira aurkeztu beharreko agirien fotokopiak, doan, betiere agirien ezaugarriak direla-eta posible bada.
 • Edukiontzi, aldamio, karga-jasogailu edo bestelako elementu osagarri batekin bide publikoak hartu behar badira, dagokion baimena eskatu beharko da, bereiz, dagokion inprimakian (ikusi bide publikoak okupatzeko lizentzia lortzeko izapidea. Edukiontziak).
 • Obren informazio-kartel bat jarri nahi bada, dagokion baimena eskatu beharko da, bereiz, dagokion inprimakian (ikusi bide publikoan kartelak jartzeko lizentzia lortzeko izapidea).
Izapidetzen duen unitatea
HIRIGINTZA, LANAK ETA ZERBITZUAK ARLOA